Размножителен процес на овощните дървета

от admin 04.06.2018 0 коментар(а)

Овощките имат вегетативно размножаване, а семенното не се използва в наши дни, тъй като при него не се съхраняват свойството на родителските форми. Най-важният метод за размножаване е чрез вегетативния процес: чрез присаждане, чрез резници, вкореняване чрез издънки, отводи, загърляне и други.

Присаждане (облагородяване)

Присаденото дърво съставлява от два елемента: подложки и присадник. Овощката, върху която присаждаме се нарича подложка, а присадник (калем) наричаме тази част от желания сорт, която присаждаме върху подложката.

Преди да се пристъпи към същността на присаждането, овощарят следва да знае какви подложки ще използва. Ако реши да използва наличните издънки или израстъци в кавички от собсттвения си разсадник или пък от съседните разсадници – добре. Освен това, пренесените от съседите издънки, са генетически неизвестни и не се знаят техните биологически особености, поради което наследството им е проблематично. За предпочитане е добивът на подложки да се извърши чрез семена в разсдник.

Семена

В овощната градина се събират семена от дива череша, праскова, джанка, киселица, дива круша и др. Плодовете се берат при пълна зрялост от здрави, родовити овощки. При костилковите дървета семената се вадят ръчно. От семковите видове – круша, киселица и други, се смачкват. Оставят се да престоят 10-15 дни, за да може плодовете да омекнат. Изсушават се под навес, на непряка слънчева светлина, разслани върху сито или зебло, опънато на рамка. Почистени и изсъхнали, те се поставят в хладилни и прветриви помещения, до момента на садене.

Окачествяване

Преди да пристъпим към садене, следва основно да прегледаме семената и повредените и изсъхналите от тях да се изхвърлят. Това се прави по преценка на овощаря: проверява се цвета им, тежената им, миризмата им и други. Така проверените семена се заравят за 3-4 месеца в навлажнен пясък при температура от 2-5 градуса, за да доозреят.

Най-подходящи за подложки са диворастящите овощни дръвчета.