Грижа за младите дръвчета

от admin 04.06.2018 0 коментар(а)

Поливането на младите дръвчета е от особена важност. Недостигът от естествени валежи следва да се набави чрез изкуствено напояване. Необходимо е да се извършат от две до три поливания през сухите месеци, но изобилно три-четири кофа вода за всяко дръвче поотделно.

Задължително след всяко поливане почвата е добре да се разрохква със специални уреди: валове или гребла. При този начин на обработка прихващането на овощното дръвче е по-сигурно.

При добро наторяване по време на засаждането може през първата година да не се подхранват дръвчетата. Ако годишният прираст на леторастите е под 40 см., то дръвчето има нужда от торене. Тогава се разхвърлят оборски тор и изкуствени торове, както при засаждането. Защитата на младите овощни засаждения е постоянен процес, който изисква голямо внимание.

Най-напред градината следва да се огради. Това обикновено се прави с циментови колове и оградна мрежа. Същата се продава в магазините за строителни материали. В зависимост от възможностите на стопанина, овощните градини могат да се оградят с дялани камъни, тухли или бутобетон, а за по-бедните и бодливата тел върши работа.

Ограждането се извършва с цел да не влизат злосторници или добитък, който да опасе първите завързи и да отъпче земята, а много често се смачква и новата фиданка.

Много важно е да опазим младите насаждения от своите вредители. Най-често срещаните вредители са поповото прасе и сляпото куче.

Борбата с поповото прасе се води по следния начин. През май в градината се правят малки копчинки от пресен животински тор, в които женските се крият за снасяне на яйца. След месец купчинките с еразкриват, а насекомите се изгарят.

Сляпото куче е друг подобен род вредител, който представлява бозайник от раздел грзачи. Дължината на тялото му е около 30 см. Очите му са закърнели и има здрави зъби, които стърчат вън от устата. С тях изравя пръстта и прави дълги входове. За храна използва корени, грудки, луковици и ги съхранява за зимата. Най-добре е борбата с него да се извършва през пролетта, когато малките още не са укрепнали.