Влияние на резидбата върху овощните растения

от admin 04.06.2018 0 коментар(а)

При плододаващи вече овощни дървета с оформени корони с нпредване на възрастта постепенно намалява развитието на новия принос. Доказано е, че възрастното плодоващо дърво намалява всяка година новия си прираст (образуването на нови клони), докато най-после изобщо престава да дава прираст. При такива дървета явно резидбата оказва благоприятно влияние като се режат в една или друга степен клони и клонки на такива дървета. По този начин се създават условия за нов растеж, с което се измерва чувствително общото състояние на дървото. Започва да образува нова, плододаваща дървесина и плододава по-продължително време, отколкото нерязаното.  Едно такова дърво обаче не увеличава своята големина в сравнение с тази, която е имало преди да почне резидбата.

При резидбата на оформените и плододаващи дръвчета неблагоприятно влияние се изявява по-силно върху корените, които намаляват по-чувствително растежа си, в сравнение с корените на рязаните млади дръвчета.

При плододаващите дръвчета се изрязват и плодни клонки, които при ябълката и крушата развиват розетки от листа. Поради това, изрязването на плододаващата дървесина намалява по-чувствително листната повърхност на овощното дърво, в сравнение с изрязването на леторастите и от тук натрупването на готова органична храна е по-слабо.

Влиянието на резидбата върху големината на овощните дървета е различно при отделните видове и сортове и зависи от много условия. Едно от най-важните условия за изхранване на растението в средата, в която расте, сортовите особености на растеж и плододаване, възрастта му и неговото здравословно състояние.

Всички тези условия следва добре да се познават и да се прилага по-силна или по-слаба резидба на овощното растение.

Резидбата на овощните растения следва да се прилага по-силно в началния стадий на развитие и с възрастта намалява. Както е известно, овощните растения се различават много по плододаващата се дървесина и поради това резидбата при тях не може да се прилага по един и същи начин. Тя влияе различно върху образуването на нова плододаваща дървесина и пъпки при отделните видове овощни сортове и овощни растения.