Риголване

от admin 11.11.2020 0 коментар(а)

Какво е риголване?

РиголванеВ широкия смисъл на думата, това е процес означава обработване на земя, но за разлика от обикновеното копане с мотика или обръщане на земята с права лопата, тук обръщането е двойно.

Преди а се пристъпи към него пространството, на което ще се създава овощния разсадник се третира с 5-8 кг. оборски тор, 70-80 гр. суперфосфат и 20-25 гр. калиев сулфат на квадратен метър. Торовете се разхвърлят равномерно по цялата повърхност, след което се пристъпва към същинската част на процеса. От едната страна се измерва лента, която е добре да е широка един метър и да има дължина, колкото се може по-голяма. Лентата се обработва чрез копаене надълбоко в почвата (70-80 см.). Идва ред да се измери втората лента, която е същата като първата хоризонтално и вертикално. Горният почвен слой от втората лента се слага на дъното на първия изкоп. Пръстта, която остава от втората лента (до 70-80 см.) се отстранява чрез процес на копаене и се слага върху пръстта от горния почвен слой на изкопа. По същия начин се продъжава с всяка следваща лента, докато се риголва цялото пространство, определено за овощната градина. В крайния изкоп се слага отстранената пръст от първата лента или се добавя пръст от другаде. Тогава с пръстта от първата лента се подравнява терена.

Целта на всеки овощар е да осигури пресни плодове за семейството си през цялата година. Като се вземат предвид и вкуса и желанията на съпругата, на децата, а защо не и на самия собственик на овощната градина, можем да отсъдим, че сортовият състав ще е разнообразен. Е, сериозният овощар се съобразява и с много други неща, преди да влезе в разсадника: на каква надморска височина е мястото, какво е изложението на ската – северно, южно и прочие, какви ветрове духат в района, каква е чистотата на въздуха и накрая, по колко овощки да купи от всеки сорт.

При овощките с чуждо оплождане (ябълка, круша, череша, вишна и някои сливи), е добре да се обърне внимание и на отношението им при оплождане. От тези видове е хубаво да се подберат по 3-4 сорта.